02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

تاسیسات آبرسانی و فاضلاب

قرارداد خدمات مهندسی مرحله سوم احداث خط لوله انتقال آب از تصفيه‌خانه شيبان به اراضي شركت ملي حفاري (ثدين) در محدوده شهرستان اهواز

اراضي مذكور در محدوده روستاي ثدين واقع در سمت راست جاده اهواز – مسجد سليمان و در مجاورت بزرگراه صنايع فولاد قرار گرفته. با توجه به احداث سايت صنعتي، مسكوني و ورزشي شركت ملي حفاري در محدوده روستاي ثدين و به منظور آبرساني به فضاي سبز سايت مذكور نياز به انتقال آب خام از تصفيه‌خانه شيبان به اراضي مذكور ميباشد. انجام مطالعات مرحله دوم و تهيه نقشه هاي اجرايي توسط كارشناسان اين مهندسين مشاور به اتمام رسيده. تامين فشار لازم جهت انتقال آب توسط ايستگاه پمپاژ تصفيه‌خانه شيبان انجام گرديده و آب خام توسط لوله پلي‌اتيلن به قطر 315 ميليمتر به طول 5/9 كيلومتر به اراضي مذكور منتقل ميگردد.