02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

قراردادهای شبکه های آبیاری سطحی

- مطالعات مرحله اول و دوم بازسازی، مرمت و علاج بخشی شبکه آبیاری دز به مساحت 125000 هکتار به عنوان بزرگترین  شبکه آبیاری و زهکشی سطحی دست بهره برداری در سطح کشور

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات بهینه  سازی و پایش مدیریت شبکه آبیاری دز به مساحت 125000 هکتار به عنوان بزرگترین  شبکه آبیاری و زهکشی سطحی در دست  بهره برداری در سطح کشور

- نظارت  بر بازسازی، مرمت و علاج بخشی شبکه آبیاری دز به مساحت 12500 هکتار شامل شبکه های آبیاری و زهکشی شهرستان های دزفول ، اندیمشک و شوش

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله دوم، مرمت اساسی شبکه های آبیاری و زهکشی زهره و جراحی به وسعت 70000 هکتار شامل شبکه های آبیاری و زهکشی رامشير، اميديه، شادگان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات عمليات نگهداري شبكه آبياري و زهكشي 40000 هكتاري عقيلي و ديمچه و گتوند در محدوده شهرستان‌هاي گتوند و شوشتر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

نظارت بر عملیات تعمير و نگهداری شبكه‌هاي آبياري كرخه و شاوور، ويس و اوان در سطح 78000 هکتار (در محدوده شهرهای اهواز،شوش،حمیدیه،سوسنگرد و اندیمشک...)


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات شبکه فرعی آبیاری  10000 هکتاری  میاناب شوشتر (واحد شرقی شقاریج) در محدوده شهرستان شوشتر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسی مرحله سوم پروژه بازسازی ولاینینگ بتنی کانال E2 در بازه های- D6 D5 D9   CH2 وD10   - D9   بزرگترين شبكه آبياري و زهكشي سطحي موجود در كشور به مساحت ناخالص 125000 هكتار(در محدوده شهرستان دزفول)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت کارگاهی حفاظت و ساماندهی سيفون معکوس  بالارود (در محدوده شهرستان دزفول)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات توسعه شبکه اصلی آبیاری و زهکشی 7000 هکتاری گتوند - اراضی آب بید و سبزآب در محدوده شهرستان گتوند

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهي طرح احداث كانال M1 و ابنيه مربوطه حوضچه رسوبگير و ايستگاه پمپاژ مركزي طرح تأمين آب شبكه آبياري6500 هکتاری تحت فشار شرق رودخانه گرگر(شهرستان شوشتر)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات طراحي كانال‌هاي فرعي شبكه آبياري و زهكشي 4000 هكتاري شادگان واقع در محدوده شهرستان شادگان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات شبکه زهکشی اراضی 4100 هکتاری شاوور سرکوتی در محدوده شهرستان شوش

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم  احداث شبکه‌های فرعی آبیاری،تسطیح اراضی وزهکشی زیر زمینی اراضی رعد واقع در کیلومتر 35جاده اهواز – اندیمشک به مساحت حدود600 هکتار 

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- كاليبراسيون سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب شبكه آبياري اوان در محدودة شهرستان انديمشك

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- كاليبراسيون سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب شبكه آبياري حميديه و قدس در محدوده شهرستان حميديه


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- كاليبراسيون سازه‌هاي اندازه‌گيري حجمي آب شبكه آبياري ويس در محدوده شهرستان اهواز

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهي طرح احداث زهكش روباز شمريه(در محدوده شهر اهواز) 


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسی مطالعات تفضیلی احداث شبکه زهکشی ودفع آبهای سطحی پالایشگاه نفت آبادان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله اول و دوم احداث شبکه آبیاری و زهکشی 50 هکتاری از اراضی ناحیه شمال –  شهرستان دزفول

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهي بر احداث شبكه آبياري و زهكشي 50 هكتار از اراضي كارون و بهره برداری از آن(در محدوده شهرستان دزفول)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عالي و كارگاهي بر احداث شبکه آبیاری کرخه-مزرعه آزمايشي 50 هكتاری كرخه جنوبي-(در محدوده شهر حمیدیه)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عالیه وکارگاهی بر احداث شبکه اصلی آبیاری و زهکشی 85 هکتاری از اراضی شهید رجایی و بهره برداری ازآن (در محدوده شهرستان امیدیه)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- عنوان قرارداد: مطالعات طراحی پوشش بتنی کانال E2 شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان (شبكه آبياري و زهكشي دز) در محدوده شهرستان دزفول

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

مطالعات مرحله اول و دوم بازسازی و پوشش بتنی و احداث کانال MR حمیدیه  به ظرفیت  8 متر مکعب در ثانیه ( شبکه آبیاری کرخه و شاوور)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم بازسازی و پوشش بتنی و احداث کانال شرقی عقیلی به ظرفیت 2 متر مکعب در ثانیه ( شبکه آبیاری گتوند)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت بر بازسازی، پوشش بتنی و احداث کانال MR حمیدیه  به ظرفیت  8 متر مکعب در ثانیه ( پ شبکه آبیاری کرخه و شاوور)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مرحله اول و دوم بازسازی، احداث و پوشش بتنی کانال E2 شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان (شبکه آبیاری و زهکشی دز) در محدوده شهرستان دزفول