02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

مجتمع گلخانه ای

نظارت بر احداث زیر ساخت‌های مجتمع گلخانه‌ای 51 واحدی دیمه در محدوده شهرستان رامهرمز

محدوده طرح در جنوب غربی شهر رامهرمز قرار دارد. محل آبگیری طرح از خط انتقال تأمین آب ناحیه 4 پروژه دیمه رامهرمز می‌باشد. هدف از این طرح توسعه روشهای نوین کشاورزی در سیستم گلخانه‌ای در سطح خوزستان می‌باشد. وضعیت اراضی طرح تپه ماهوری بوده و دارای بافت سیلتی لومی می‌باشند. طراحی‌های انجام شده جهت احداث زیر ساخت‌ها شامل: طرح تسطیح اراضی مجتمع به حجم 200000 متر مکعب – جاده‌های اصلی و فرعی به عرض‌های 10و 12 متر به طول 6/2 کیلومتر - شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی به خارج از مجتمع با استفاده از لوله‌های بتنی کلاس 4 به قطرهای 500 الی 1000 میلیمتر و لوله آزبست سیمانی با قطرهای200 تا250 میلیمتر مجموعاً به طول 5800 متر طول - شبکه انتقال وتوزیع آب بوسیله لوله‌های پلی اتیلن از قطر 63 تا 250 میلیمتر به طول 11800 متر طول - ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 60 لیتر بر ثانیه به تعداد یک واحد شامل 2 دستگاه الکتروپمپ مدل 5-80 WKL به قدرت 22 کیلووات و اتصالات مربوطه - احداث شبکه توزیع انتقال برق 33 کیلو ولت به طول 8/4 کیلومتر و شبکه فشار ضعیف به طول 9/6 کیلومتر مي‌باشد.