02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

قراردادهای فضای سبز و محوطه سازی

- مطالعات تفصیلی احداث 6500 هکتار کمربند فضای سبز شهر اهواز به عرض 1000 متر و طول 65 کیلو متر شامل پنج ایستگاه پمپاژ خطوط لوله  و شبکه آبیاری و زهکشی به ظرفیت 9 متر مکعب در ثانیه

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت بر احداث 7000 هکتار کمربند فضای سبز شهر اهواز به عرض 1000 متر و طول 70 کیلومتر شامل شش ایستگاه پمپاژ خطوط لوله  و شبکه آبیاری و زهکشی به ظرفیت 10 متر مکعب در ثانیه

- عنوان شبكه آبياري تحت فشار (قطره‌اي) 60 هكتار فضاي سبز منطقه يك شهرداری شهرستان بندرعباس

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم فضای سبز استادیوم کوی نیرو – سازمان آب و برق خوزستان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات تفصیلی احداث  500 هکتار کمربند فضای سبز اهواز به عرض 1000 متر و طول 5 کیلو متر شامل ایستگاه پمپاژ خطوط لوله و شبکه آبیاری و زهکشی به ظرفیت  1 متر مکعب در ثانیه

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- طرح تامین آب خام فضای سبز شهرستان بهبهان


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم احداث 550 هکتار کمربند فضای سبز شهر آبادان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم شبكه آبياري زهكشي فضاي سبزمنطقه ويژه عسلويه 

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

خدمات مهندسی مطالعات تفضیلی احداث فضای سبز پالایشگاه نفت آبادان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات طرح احداث پارک بزرگ شهری و مرکز فرهنگی تفریحی شهرستان اندیمشک

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مطالعات تفضيلي احداث شبكه آبياري وزهكشي و فضاي سبز طرح شهرك صنعتي خرمشهر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت عاليه و كارگاهی طرحهای بهينه‌سازي ساختار فيزيكي تأسيسات شركت انتقال آب جنوب شرق (در محدوده شهرستان اهواز) (احداث فضای سبز تاسیسات کوت امیر)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات طرح تأمين آب و شبكه آبياري فضاي سبز نمايشگاه بين‌المللي شهر اهواز

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم احداث شبکه آبیاری باغ گلهای منطقه 5 اهواز

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم احداث 900 هکتارکمربند فضای سبز شهر شوشتر

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مطالعات تفضيلي احداث شبكه آبياري وزهكشي وفضاي سبز طرح توسعه شهرك صنعتي آبادان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسعه شهرك صنعتي ماهشهر 

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسعه شهرك صنعتي بندر امام خميني 


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسعه شهرك صنعتي آبادان

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- ارزيابي اثرات زيست‌محيطي توسعه شهرك صنعتي خرمشهر


قراردادهای مجتمع گلخانه ای

- مطالعات مجتمع گلخانه‌ای شمال اهواز به مساحت 90 هکتار 

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات زی مجتمع گلخانه‌ای جنوب اهواز به مساحت 40 هکتار 

- نظارت بر مجتمع  گلخانه ای اهواز به مساحت 40 هکتار

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات احداث گلخانه های الگویی اهواز ( مرکز تحقیقات کشاورزی اهواز)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات احداث گلخانه های الگویی صفی آباد دزفول (مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد)

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت بر احداث گلخانه های الگویی اهواز

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت بر احداث گلخانه های الگویی صفی آباد دزفول

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- نظارت بر احداث مجتمع گلخانه‌ای 51 واحدی دیمه در محدوده شهرستان رامهرمز


قراردادهای شیلات

طراحی سیستم انتقال آب و مزارع پرورش ماهی سردآبی محدوده چشمه چال­شه روستای سربازار در محدوده شهرستان مسجدسليمان

قراردادهای منابع طبیعی

- مطالعات مکانیابی و تشکیل بانک اطلاعاتی باغبانی و امكان استعداد سنجي كشت انواع درختان ميوه در سطح استان خوزستان به مساحت 67130 كيلومتر مربع

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- مطالعات مرحله اول و دوم خدمات تفضیلی اجرایی مدیریت پایدار منابع طبیعی و آبخیزداری در محدودة چلو انديكا - شهرستان مسجد سليمان

- مطالعات امکان سنجی و مکانیابی توسعه باغات در منطقه

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت بر احداث سازه‌هاي آبخيزداري حوزه چهاربيشه مرغاب در محدوده شهرستان ايذه

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت بر احداث سازه‌هاي آبخيزداري حوزه امام‌زاده عبدالله در محدوده شهرستان باغملك

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت بر احداث سازه‌هاي آبخيزداري حوزه شهري شهرستان ايذه


شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت بر احداث سازه‌هاي آبخيزداري حوزه رود زرد كايد رفيع در محدوده شهرستان باغملك

شرح مختصری از فعالیت انجام شده 

- خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت بر احداث سازه های آبخیزداری حوزه دلی چال محمدحسین و رود زرد کاید رفیع سد جره شهرستان باغملک