02122898722 

مهندسین مشاور شــاراب

Sharab Consulting Engineers

شبکه های آبیاری تحت فشار

شبكه آبياري تحت فشار (قطره‌اي) 60 هكتار فضاي سبز منطقه يك شهرستان بندرعباس

طرح مذكور شامل 60 هكتار بلوارها، پارك‌ها و بوستان‌هاي منطقه يك شهر بندر عباس مي‌باشد كه تأمين آب آنها از چاه به ظرفيت 800 متر مكعب در شبانه روز بعد از عبور از سيستم آب شيرين‌كن و انتقال آن به سه حوضچه ذخيره آب به ظرفيت‌هاي 400، 300 و 100 متر مكعبي صورت مي‌پذيرد. توزيع آب به بلوارها و پاركها توسط سه ايستگاه پمپاژ بعد از عبور حوضچه‌هاي ذخيره آب صورت مي‌گيرد. اجزاء شبكه مشتمل بر 1 دستگاه الكتروپمپ مدل 2111 BPD به قدرت 5/7 كيلووات، 3 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي 10/50 به قدرت 11 كيلووات، 2 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي 7/80 به قدرت 37 كيلووات، 3 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي 9/65 به قدرت 5/18 كيلووات، 1 دستگاه الكتروپمپ فشار قوي 2/100 به قدرت 30 كيلووات، و همچنين خطوط لوله از جنس پلي اتيلن از اقطار 200 الي 16 ميلي‌متر به طول 400850 متر و 57720 قطره چكان كنترل‌كننده فشار خودشوينده و سيستم آب‌شيرين كن به ظرفيت 800 متر مكعب در روز مي‌باشد.